Loading...
Zo min mogelijk lege kilometers

Boxreload

CTR-Logistics is aangesloten bij Boxreload. Boxreload is een neutraal platform waar vervoerders vrachten aanbieden. Is het containertype en de rederij hetzelfde, dan kan er een match gemaakt worden met een medevervoerder. Containers gaan na lossing van een importzending niet leeg retour naar de haven, maar worden doorgeladen voor een exportzending. Hierdoor worden lege kilometers en uitstoot van schadelijke uitlaatgassen bespaard. Op deze manier probeert CTR-Logistics, in samenwerking met medevervoerders, een steentje bij te dragen aan duurzaam transport.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO

Naast de primaire werkzaamheden vindt CTR-Logistics het belangrijk om iets bij te dragen aan de maatschappij. Door het steunen van goede doelen als Cliniclowns, Metakids en Jemima worden initiatieven gesteund om de medemens te helpen die minder voorspoed heeft of hulpbehoevend is. Cliniclowns zet zich in om ernstig en/of chronisch zieke kinderen ontspanning en afleiding te bieden. Stichting Metakids zet zich in voor kinderen met stofwisselingsziekten. House ‘Jemima’ is een stichting in Israël, die zich inzet voor Arabische kinderen met een meervoudige handicap.

Werken onder de Fenex-voorwaarden

Fenex

CTR-Logistics is lid van de Fenex-organisatie. Fenex behartigt de belangen van vervoerders en expediteurs in de transportsector, om doelmatig te werken met gezonde verhoudingen. Hierbij moet gedacht worden aan belangen, gericht op nieuwe wetgevingen en procedures. Daarnaast ondersteunt Fenex bij jurische zaken, douanezaken en bieden zij praktijkgerichte cursussen aan voor leden. CTR-Logistics werkt onder deze Fenex-voorwaarden om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

Kwaliteitsmanagement

ISO 9001

CTR-Logistics werkt onder het ISO 9001 kwaliteitscertificaat. CTR-Logistics werkt hiermee om de kwaliteit van de diensten te waarborgen en verhogen. Fouten en onregelmatigheden in de werkprocessen worden genoteerd en klanttevredenheidtesten worden gedaan. Dit alles heeft als doel om de kwaliteit in diensten van CTR voortdurend te verbeteren.

Diesel prijs grootverbruik per liter, ex. BTW,